TITULARITAT DEL LLOC WEB

Nom del titular: Joan Corcoy Juanola, amb DNI 78022061N Mas Ca l’Esteve. Veïnat Batet, 8 – Ribes de Freser 17534 (GIRONA)

OBJECTE

El lloc web facilita als seus usuaris l’accés a informació i productes per Mas Ca l’Esteve a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.

L’accés a la web té caràcter gratuït per als seus usuaris.

Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

CONTINGUTS DE LA WEB

l’idioma utilitzat pel titular en la web serà el català. Mas Ca l’Esteve no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de  l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències. Mas Ca l’Esteve podrà modificar els continguts sense previ avis, així com suprimir i canviar aquests dintre de la web, com la forma en que s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris. Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Mas Ca l’Esteve, ni remetre publicitat o informació fent ús dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització es gratuita. Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercers en les seves pàgines web, dirigides a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, sense poder manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Mas Ca l’Esteve.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés a la web com l’ús  no consentit que pugui efectuar-se de la seva informació que contingui és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Mas Ca l’Esteve no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquest accés o ús. Mas Ca l’Esteve no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o a els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:  la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,  un mal funcionament del navegador, i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix. Mas Ca l’Esteve no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hipervincles que s’incorporin a la web per a l’obertura  d’altres. Mas Ca l’Esteve no garantitza la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als que pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d ‘aquestes webs Mas Ca l’Esteve no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat de Mas Ca l’Esteve, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que conté. Qualsevol ús de la web o dels seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a Mas Ca l’Esteve, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per tant, cap altre usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Mas Ca l’Esteve

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Mas Ca l’Esteve garantitza la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Totes les dades facilitades per les nostres empreses clientes a Mas Ca l’Esteve o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Mas Ca l’Esteve, imprescindibles para prestar els serveis sol·licitats per als usuaris. Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Real Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit Mas Ca l’Esteve ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables. En cas en què consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nombre i direcció del cessionari, perquè en doni el seu consentiment inequívoc al respecte.  En compliment de l’establert en la LOPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per tal fi ha de contactar amb nosaltres a info@mascalesteve.cat.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Mas Ca l’Esteve i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre jurisdicció que pugui correspondre’ls, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’España, Mas Ca l’Esteve i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre jurisdicció, als jutjats i tribunals del domicili de Mas Ca l’Esteve.